placeit-2.png

Graphic design

Печатен материал – фирмен профил на строителна компания в Торонто, Канада.

Печатен материал – фирмен профил на строителна компания в Торонто, Канада.

Книга – фотографска сбирка на Лъчезар Атанасов от посещението му до Южна Корея през 2015г. Издадена 2017г.

Книга – фотографска сбирка на Лъчезар Атанасов от посещението му до Южна Корея през 2015г. Издадена 2017г.

Графична симулация –мобилно приложение на стартъп от Торонто, Канада.

Графична симулация –мобилно приложение на стартъп от Торонто, Канада.

Частен клиент – покана за сватба.

Частен клиент – покана за сватба.

 
Частен клиент – брокер на недвижими имоти.

Частен клиент – брокер на недвижими имоти.

 
 
business card.jpg